banniere

WebLettres classiques

Tite Live, Livre XXX

Index alphabétique lemmatisé
(regroupé par entrées lexicales)

Passer à l'index par fréquence décroissante

Classement alphabétique
(mots)
Formes Nombre d'attestations
ab, a prép. 11
ab 9
a 2
abduco, ere, duxi, ductum 1
abductum 1
abnuo, is, ere, i, 2
abnuere 1
abnuisset 1
absens, entis adj. 1
absente 1
abstineo, ere, tinui, tentum 1
abstineant 1
ac conj. 11
accessio, onis : n.f. 1
accessio 1
accio, ere, i(u)i, itum 1
accitum 1
accipio, is ,ere, cepi, ceptum 6
acceperit 1
accepto 1
acceptum 1
acciperet 1
accipiant 1
accipio 1
ad prép. 27
addo, ere, addidi, additum 2
addebat 1
addit 1
adduco, ere, duxi, ductum 1
adduci 1
adeo adv. 1
adfligo, ere, flixi, flictum 1
adflicto 1
adiicio, ere, ieci, iectum 1
adiecisse 1
adimo, ere, emi, emptum 1
adimant 1
adiuuo, are, i, iutum 1
adiuuante 1
adloquor, i, locutus sum 2
adloquendo 1
adloquitur 1
adpeto, ere, peti(u)i, petitum 1
adpetendus 1
adsentior, iri, adsensus sum 1
adsentiente 1
aduersus, a, um adj. 1
aduersis 1
aduersus prép. 2
adulor, ari, atus sum 1
adulantium 1
adulatio, onis n.f. 1
adulationi 1
aduoco, are 2
aduocari 1
aduocata 1
aduoluo, ere, uolui, uolutum 1
aduoluta 1
aedes, is n.f. 2
aedes 2
aeditus, i : n.m. 1
aeditui 1
aeger, ra, rum adj. 1
aeger 1
Aelius, ii : n. m. 1
Aelius 1
aemulus, i n.m. 1
aemulum 1
aeque adv. 1
aes, aeris n.n. 1
aeris 1
aetas, atis n.f. 2
aetas 1
aetati 1
Africa, ae n.f. 9
Africa 5
Africam 4
ager, ri n.m. 1
ager 1
agmen, inis n.n. 1
agmine 1
ago, is, ere, egi, actum 4
acta essent 1
agendi 1
egerunt 1
egisse 1
aio, ait v. déf. 1
ait 1
Alba, ae n.f.  
Albam 1
alibi adv. 3
alienigena, ae n.m. 1
alienigenae 1
alieno, are 2
alienasse 2
aliquis, qua, quid indéf. 1
aliqua 1
aliquantum adv. 1
alius, a, ud indéf. 9
alia 2
alios 2
aliud 2
aliis 2
alii 1
amo, are 1
amatam 1
ambo, ae, o 1
ambo 1
amicitia, ae n. f. 3
amicitiam 3
amicus, i n.m. 1
amicum 1
amitto, ere, misi, missum 1
amisso 1
amor, oris, n.m 3
amore 2
amoris 1
amplector, i, plexus sum 1
amplectens 1
amplus, a, um adj. 3
ampliorem 1
amplissimis 1
amplum 1
animus, i n.m. 10
animum 5
animus 3
animi 1
animo 1
ante 4
ante prép. 2
ante adv. 1
ante (..quam), loc. conj 1
aperio, ire, aperrui, apertum 1
aperirent 1
appello, as, are 3
appellasset 1
appellatum 1
appellauerit 1
apud prép. 7
arbiter, ri, n.m. 1
arbitris 1
arbitrium, ii n.n. 5
arbitrium 4
arbitrio 1
argentum, i n.n. 1
argenti 1
arma, orum n.n. 6
arma 5
armis 1
armatus, a, um 1
armatis 1
armati, orum n. 1
armatorum 1
atque conj. 12
atqui adv. 1
attingo, ere, tigi, attactum 1
attingere 1
auctor, oris n.m. 1
auctore 1
audio, is, ire, iui, itum 3
audientes 1
audienti 1
audito 1
auerto, ere, auerti, auersum 2
auerteret 1
auertisse 1
augeo, ere, auxi, auctum 2
auctam 1
augendo 1
aureus, a, um adj. 4
aurea 3
aureis 1
auspicium, ii n.n. 1
auspiciis 1
aut conj. 2
bellum, i n.n. 4
belli 2
bella 1
bellum 1
beneficium, ii n.n. 2
beneficia 1
beneficio 1
benignus, a, um adj. 1
benigno 1
bini, ae, a num. distrib. 2
bina 2
bis adv. 1
blanditia, ae n.f. 1
blanditias 1
bonus, a, um adj. 2
bona 2
breuis, e adj. 1
breui 1
C.= Caius 2
caedes, is n.f. 1
caedes 1
capio, is, ere, cepi, captum 8
capitur 1
captam 1
capti 1
captum 1
captum est 1
captus 1
captus est 1
cepisset 1
captiuus, i n.m 12
captiuis 4
captiuae 3
captiuos 3
captiua 1
captiuam 1
caput, itis n.n. 1
caput 1
Carthaginiensis, e adj 8
Carthaginienses 3
Carthaginiensem 1
Carthaginiensis 2
Carthaginiensi 1
Carthaginiensium 1
castigo, are 1
castigat 1
castra, orum n.n. 4
castra 4
casus, us n.m. 1
casus 1
caueo, ere, caui, cautum 1
caue 1
causa, ae n.f. 1
causa 1
celebro, are 2
celebrasset 1
celebratus 1
censeo, ere, censui, censum 2
censuerunt 1
censuissent 1
cerno, ere, creui, certum 1
cernens 1
certamen, inis n.n.  
certamine 1
certo, as, are  
certatum fuerat 1
certe adv. 1
cesso, are  
cessandum 1
*ceterus, a, um indéf. 6
ceteras 2
cetera 2
ceteris 1
cetero 1
circa prép. 1
circumeo, ire, i(u)i, itum 1
circumeundi 1
circumfundo, ere, fudi, fusum 1
circumfusis 1
circumsto, are, steti 2
circumstantibus 1
circumstantium 1
Cirta, ae n. f. 3
Cirtam 2
Cirta 1
Cirtensis, e adj. 1
Cirtensium 1
cito, are 1
citato 1
ciuis, is n.m. 2
ciuis 1
ciuium 1
ciuitas, atis n.f. 1
ciuitati 1
clamor, oris n.m. 1
clamoribus 1
classis, is n.f. 1
classis 1
clauus, i n.m 1
clauo 1
comes, itis n. m. 2
comitibus 2
commemoro, are 1
commemoraui 1
committo, ere, misi, missum 1
commisisse 1
communis, e adj. 2
commune 1
communem 1
comploratio, onis 1
comploratio 1
comprobo, are 1
comprobare 1
cono, ari, atus sum 1
conatus sit 1
concedo, ere, cessi, cessum 2
concedit 1
concessit 1
condicio, onis n.f. 1
condiciones 1
condicionibus 1
confero, fers, ferre, contuli, collatum 3
contulerat 2
conlata 1
conficio, ere, feci, fectum 1
conficeret 1
confirmo, are 1
confirmaret 1
conflagro, are 1
conflagrasse 1
confusus, a, um adj. 1
confusus 1
coniunx, ugis = coniux, ugis 2
coniugemque 1
coniunx 1
conlaudo, are
= collaudo
2
conlaudatum 2
conloquium, ii n.n. = colloquium, ii 1
conloquium 1
conquiesco, ere, quieui, quietum 1
conquiesse 1
consensus, us n.m. 1
consensu 1
consilium, ii n.n. 2
consilium 2
conspectus, us m. 1
conspectum 1
conspicio, is, ere 1
conspexisset 1
constans, antis adj. 1
constantiorem 1
consul, ulis n.m. 1
consuli 1
consulo, is, ere, ui, consultum 6
consuleret 3
consulendi 1
consulti 1
consulto 1
consulto, are 1
consultandum 1
consumo, ere, sumpsi, sumptum 1
consumpsisset 1
continentia, ae 1
continentia 1
contineo, ere, tinui, tentum 1
continere 1
contio, onis n.f. 3
contione 2
contionem 1
conuenio, ire, ueni, uentum 2
conueniens 1
conuenit 1
cor, cordis n.n.  
cordi 1
corona, ae n.f. 2
corona 2
corrumpo, ere, rupi, ruptum 1
corrumpas 1
creber, bra, brum adj. 1
crebro 1
credo, ere credidi, creditum 2
crede 1
credo 1
crimen, inis n.n. 1
criminibus 1
crudelis, e adj. 1
crudele 1
culpa, ae n. f. 4
culpae 2
culpa 1
culpam 1
cum prép 18
cum antéposé 13
cum postposé 5
cum conj. 14
cum + subj. 12
cum..tum (coord.) 2
cura, ae n.f. 1
cura 1
curulis, e adj. 1
curuli 1
custodia, ae n.f. 4
custodia 3
custodiam 1
de prép. 2
debeo, ere, bui, bitum 1
debuerit 1
decedo, ere, cessi, cessum 1
decedant 1
decerno, is, ere, creui, cretum 3
decreta 1
decreta est 1
decreuerunt 1
decoro, are 1
decorasset 1
decretum, i n. 1
decreto 1
decus, oris n.n 1
decus 1
deduco, ere, duxi, ductum 1
deducant 1
deformo, are 1
deformes 1
dein adv. 1
deinde adv. 4
delenimentum, i n.n. 1
delenimentis 1
demum adv. 1
denique adv. 1
desero, ere, serui, sertum 1
deserta (sunt -) 1
detraho, ere, traxi, tractum 1
detractam 1
deuinco, ere, uici, uictum 1
deuictum 1
deus, i n.m. 4
deos 2
di 1
dis 1
dextra, ae n.f. 4
dextram 2
dextra 1
dextrae 1
dico, ere, dixi, dictum 6
dicere 2
dixisset 2
dicatur 1
dicente 1
dies, ei n.m. 6
die 3
diem 2
diebus 1
dignus, a, um adj. 1
dignum 1
dimidium, ii n.n. 1
dimidium 1
dimitto, ere, misi, missum 2
dimissi 1
dimisso 1
dissimulo, are 1
dissimulauit 1
do, as, are, dedi, datum 12
dederunt 2
dabitur 1
dari 1
data 1
datae 1
dato 1
daturum esse 1
datus est 1
dederit 1
dedisse 1
des 1
dominus, i n.m. 1
dominum 1
domo, are, domui, domitum 1
domuit 1
domus, us n. f. 3
domum 3
donec conj. 2
dono, as, are 3
donat 2
donati 1
donum, i n.n. 2
dona 1
donis 1
duco, is, ere, duxi, ductum 3
ducat 1
ducentes 1
duxisse 1
dum conj. 2
duo, duae, duo num. 7
duo 3
duorum 2
duabus 1
duos 1
duplex, ici adj. 1
duplex 1
eburneus, a, um adj 1
eburneo 1
edo, is, ere, edidi, editum 1
edito 1
edico, ere, dixi, dictum 1
edixit 1
effundo, ere, fudi, fusum 2
effusa est 1
effusus 1
ego, mei pr. 8
me 6
mecum 3
ego 1
mihi 1
egregius, a, um adj. 2
egregia 1
egregiis 1
eiicio, ere, eieci, eiectum 1
eiecisse 1
emitto, ere, misi, missum  
emissi 1
enim conj. 1
eo adv. 3
eo + comp. + quod = adv. 1
eo adv. lieu 1
eo..ut adv. 1
equester, tris, tre adj. 2
equestri 1
equestria 1
equitatus, us m. 1
equitatu 1
equus, i n.m. 3
equo 2
equos 1
erigo, ere, erexi, erectum 1
erectus 1
erubesco, ere, rubui 1
erubescere 1
escendo,ere, scendi, scensum 2
escendit 2
et conj. 61
etiam adv. 5
etiamsi conj. 2
euentus, us n.m. 1
euentu 1
euerto, is, ere 1
euersae 1
euoco, are 1
euocari 1
ex, e prép. 9
ex 8
e 1
exaudio, ire, i(u)i, itum 1
exaudiri 1
excipio, ere, cepi, ceptum 1
excepisset 1
exercitus, us n.m. 4
exercitu 2
exercitus 2
eximius, a, um adj. 2
eximias 1
eximiisque 1
existimo, are 1
existimo 1
exitus, us n.m. 2
exitum 1
exitus 1
expedio, ire, i(u)i, itum 1
expedire 1
experior, iri, expertus sum 1
experiri 1
exposco, ere, poposci, poscitum 1
exposceret 1
expono, is, ere, posui, positum 1
exposuit 1
exspecto, are 1
exspectato 1
extemplo adv. 2
externus, a, um adj. 2
externi 1
externorum 1
facibus 1
facile adv. 1
facio, is, ere, feci, factum 10
fecerit 2
facerent 1
faciebant 1
facite 1
factis 1
facto 1
factum 1
fecisse 1
fecisset 1
fecisti 1
fama, ae n.f. 3
fama 1
famae 1
famam 1
fateor, eri, fassus sum 1
fatebatur 1
fautor, oris n.m. 1
fautores 1
fax, facis n.f. 1
felicitas, atis n.f. 1
felicitas 1
fera, ae n.f. 1
ferarum 1
fero, fers, ferre, tuli, latum 4
ferens 1
ferre 1
ferrent 1
fert 1
ferociter adv. 1
ferocius 1
ferox, ocis adj 1
ferox 1
festinatio, onis 1
festinatio 1
fibula, ae n.f. 1
fibulis 1
fides, ei n. f. 9
fidem 7
fidei 2
fidus, a, um 1
fidum 1
filia, ae n.f. 3
filia 1
filiae 1
filiam 1
fio, fieri, factus sum 1
fieret 1
finio, ire, iui, itum 1
finire 1
florens, entis adj 1
florentissima 1
foedus, eris n.n. 2
foedera 1
foederis 1
foedus, a, um adj. 2
foediora 1
foedum 1
forma, ae n. f. 2
forma 2
fortiter adv. 1
fortuna, ae n.f. 4
fortunae 3
fortuna 1
freno, are 1
frenauit 1
frequens, entis adj. 1
frequenti 1
fuga, ae n.f. 3
fuga 1
fugae 1
fugam 1
fugitiuus, i n.m. 2
fugitiuos 2
fundo, ere, fudi, fusum 1
fusos 1
funus, eris n.n. 1
funere 1
furia, ae n.f. 2
furiam 2
furor, oris n.m. 1
furoris 1
Gallia, ae n.f. 1
Gallia 1
gaudium, ii n.n. 2
gaudio 1
gaudium 1
gemitus, us n.m. 2
gemitu 2
genialis, e adj. 1
geniali 1
gens, entis n.f. 3
gentis 2
gentes 1
genu, us n.n. 3
genua 2
genibus 1
gero, is, ere, gessi, gestum 3
gessisset 1
gesta 1
gestarum 1
gigno, is, ere 1
geniti 1
genus, eris, n. 1
genus 1
glorior, aris, ari 1
gloriatus fuerim 1
grates n.f. pl. 1
grates (agere) 1
gratia, ae n.f. 3
gratiam 2
gratias 1
gratulor, ari 1
gratulati sunt 1
gratulatio, onis n.f. 1
gratulationem 1
graviter adv. 2
grauiter 1
grauius 1
grex, gregis n.f. 1
grex 1
habitus, us n.m. 1
habitu 1
Hannibal, is n.m. 2
Hannibal 1
Hannibalem 1
Hasdrubal, is n.m. 4
Hasdrubalis 2
Hasdrubal 1
Hasdrubale 1
haurio, ere, hausi, haustum 1
hausit 1
hinc adv. 1
Hispania, ae n.f. 4
Hispania 4
hordeum, i n.n. 1
hordei 1
hospes, itis m. 1
hospitem 1
hostia, ae n.f. 1
hostiis 1
hostilis, e adj. 1
hostili 1
hic, haec, hoc 16
haec 6
his 3
hoc 3
hanc 2
has 1
hunc 1
hice, haece, hoce dém. 1
huiusce 1
homo, inis n.m. 5
hominum 4
homines 1
honos, oris n.m. 2
honorem 1
honoribus 1
hospitium, ii n.n. 2
hospitia 1
hospitii 1
hostis, is n.m. 7
hostium 3
hostibus 2
hostem 1
hostis 1
humilis, e adj. 1
humili 1
iam adv. 5
ibi adv. 4
ico ou icio, ere, ici, ictum 1
icto 1
idem, eadem, idem indéf. 4
eadem 2
eandem 1
eodem 1
ignarus, a, um adj. 1
ignaros 1
ille, illa, illud dém. 7
illum 2
illam 1
ille 1
illis 1
illos 1
illud 1
immodicus, a, um adj. 1
immodicam 1
immortalis, e adj. 1
immortalibus 1
impauide adv. 1
imperator, is n.m. 6
imperator 2
imperatoris 2
imperatorem 1
imperatores 1
imperium, ii n.n. 1
imperium 1
impero, as, are 3
imperaret 1
imperatum 1
imperauerit 1
impetrabilis, e adj 1
impetrabilior 1
impetus, us n.m. 1
impetu 1
improbo, are 1
improbare 1
impudens, entis adj. 1
impudens 1
in prép. 65
incautus, a, um adj. 1
incautiorem 1
incertus, a, um adj. 1
incerta 1
incoho, are 1
incohauerat 1
incolumis, e adj. 1
incolumi 1
incolo, ere, ui 1
incolunt 1
inde adv. 2
indignus, a, um 1
indignus 1
induo, ere, dui, dutum 1
indutiae, arum n. f. 2
indutias 2
induerit 1
infero, fers, ferre, intuli, illatum 1
intulisset 1
ingens, entis, adj 4
ingenti 2
ingens 1
ingentis 1
ingratus, a, um adj. 1
ingratum 1
inimicus, a, um adj. 1
inimicissimi 1
initium, ii n.n. 1
initium 1
inquit, v. déf. 3
insanio, ire, i(u)i, itum  
insanisse 2
insignis, e adj. 2
insignem 1
insignis 1
insisto, ere, stiti 1
institit 1
insula, ae n. f 1
insulis 1
integer, ra, rum 1
integri 1
intemperanter adv. 1
intemperantius 1
inter prép. 2
interuallum, i n.n.  
interuallo 1
intro, are 1
intranti 1
introduco, ere, duxi, ductum 1
introduxit 1
intueor, eri, tuitus sum 1
intuentem 1
inuenio, ire, ueni, uentum 1
inuenio 1
inuiso, ere, i, uisum 1
inuisere 1
ipse, a, um 15
ipse 6
ipsum 6
ipsa 2
ipsi 1
ipso 1
is, ea, id 37
eius 9
eum 7
id 6
ea 4
eam 3
eo 3
ei 2
earum 1
eas 1
eorum 1
ita adv. 3
Italia, ae n.f. 2
Italia 1
Italiam 1
itaque conj. 3
iterum adv. 1
iter, itineris n.n. 1
itineribus 1
iubeo, es, ere, iussi, iussum 5
iubet 3
iussit 1
iussus 1
iudicium, ii 1
iudicium 1
iungo, is, ere, iunxi, iunctum 3
iunctam 1
iuncti 1
iungendam 1
iuste adv. 1
iuuenis, is n.m; 2
iuuenem 1
iuuenis 1
iuuenta, ae n.f. 1
iuuenta 1
lacrima, ae n.f. 1
lacrimae 1
Laelius, ii 13
Laelio 5
Laelium 4
Laelius 4
laetitia, ae n.f. 2
laetitia 1
laetitiam 1
laetus, a, um adj. 1
laetum 1
latebra, ae n.f. 1
latebris 1
latus, a, um adj 1
lato 1
laudo, are 1
laudare 1
laus, laudis, n.f. 2
laudibus 2
lautia, orum n.n. 1
lautia 1
lectus, i  n.m. 1
lecto 1
legatus, i  n.m 10
legatis 4
legati 3
legatos 3
leniter adv. 1
lex, legis n. f 1
leges 1
libenter adv. 2
liber, era, erum adj. 1
liberae 1
libido, inis n.f. 1
libidinum 1
licet, ere, licuit, licitum 1
licet 1
limen, inis n.n 1
limine 1
locus, i n.m. pl. n. loca 1
loca 1
loquor, i, locutus sum 1
locuta est 1
longus, a, um adj. 1
longas 1
lorica, ae n.f. 1
loricis 1
luo, ere, lui, luiturus 1
luerit 1
macto, are 1
mactandis 1
magnificus, a, um adj. 1
magnificentius 1
magnitudo, inis 1
magnitudini 1
magnus, a, um adj. 5
maius 2
maiore 1
maiorem 1
maxima 1
maiestas, atis n.f. 2
maiestatem 1
maiestati 1
malo, mauis, malle, malui 2
mallem 1
malo 1
manus, us n.f. 2
manibus 2
Masinissa, ae 23
Masinissam 10
Masinissae 7
Masinissa 6
matrimonium, ii n.n. 1
matrimonio 1
matrona, ae n.f &
matronam 1
medius, a, um adj. 1
medio 1
mediocris, e adj. 1
mediocri 1
melior, ius adj. comp. de bonus, a, um 1
melioribus 1
melius adv. 1
memini, , isse 1
memini 1
memor, oris adj. 1
memor 1
meritum, i : n.n. 1
meritorum 1
metus, us n.m. 2
metu 2
meus, a, um poss. 2
meam 1
meo 1
miles, itis n.m. 1
militibus 1
militaris, e 2
militarem 1
militares 1
mille, milia, um num. 6
milia 4
milium 2
minae, arum 1
minis 1
minister, ri n.m. 1
minister 1
minor, oris adj comp. de paruus, a, um 1
minor 1
minus adv. 2
misceo, ere, miscui, mixtum 1
mixtum 1
miseria, ae n.f. 1
miseriis 1
misericordia, ae n.f. 1
misericordiam 1
mitto, is, ere, misi, missum 12
misso 3
mittere 3
mittunt 2
miserunt 1
mittendum 1
mitti 1
mittite 1
modicus, a, um adj. 1
modicis 1
modius, ii : n.m. 1
modium 1
modo adv. 6
modus, i n. 1
modo 1
moenia, ium n.n. 2
moenia 1
moenium 1
molestus, a, um adj. 1
molestum 1
mollio, ire, i(u)i, itum 1
mollitus 1
mora, ae n.f. 1
moram 1
morior, mori 1
morituram fuisse 1
mors, mortis n.f. 2
morte 1
mortis 1
mos, moris n.m.. 3
more 2
mos 1
motus, us : m. 1
motu 1
moueo, ere, moui, motum 1
mouit 1
multi, ae, a indéf. 2
multa 1
multis 1
multitudo, inis n.f. 3
multitudo 3
multo adv. 1
munimentum, i n.n. 1
munimenta 1
munus, eris n.n. 3
munera 2
munus 1
mutuor, ari 1
mutuatur 1
nam conj. 1
nauo, are 1
nauata erat 1
nauis, is n.f. 1
naues 1
nauigo, are 1
nauigauerit 1
ne adv (=non) 1
-ne part. interr. 1
nec conj. 4
necesse n. indécl. 1
nex, necis n.f. 1
necis 1
nefarius, a, um adj. 1
nefaria 1
neque conj. 8
nihil pr. indéf. 3
nisi conj. 1
nobilis, e adj. 1
nobilium 1
nomen, inis n.n 3
nomen 2
nominis 1
non 25
nos, nostri, nostrum, nobis, pr. 4
nos 2
nobis 2
noster, ra, rum poss. 1
nostrae 1
nubo, is, ere, nupsi, nuptum 4
nupta foret 1
nupta fuisset 1
nupsissem 1
nuptum (sup. 1
nullus, a, um indéf. 7
nulla 2
nullius 2
nullo 2
nullas 1
Numida, ae n.m. 7
Numidarum 4
Numidae 1
Numidas 1
Numidis 1
Numidia, ae n.f. 3
Numidiae 2
Numidiam 1
nunc adv. 2
nuntio, as, are 4
nuntiatum est 2
nuntia 1
nuntiare 1
nuntius, ii n.m. 1
nuntium 1
nuptiae, arum n.f. 3
nuptiae 1
nuptias 1
nuptiis 1
nuptialis, e adj. 3
nuptiale 2
nuptialibus 1
obequito, are 1
obequitat 1
obligo, are 1
obligandae 1
oboedienter adv. 1
oborior, iri, ortus sum 1
obortae 1
obstringo, ere, strinxi, strictum 1
obstrictae 1
obtestor, ari 1
obtestor 1
occido, ere, cidi, cisum 1
occisa 1
occupo, are 1
occupandam 1
occurro, ere, curri, cursum 1
occurrit 1
odium, ii : n.n. 1
odio 1
omen, inis n.n. 1
ominibus 1
omnis, is, e 16
omnes 5
omnia 4
omnibus 2
omnis 2
omnium 2
omnem 1
opera, ae n.f. 2
opera 1
operam 1
opes 1
oportet v. imp. 1
oporteret 1
oppidum, i n.n. 1
oppida 1
opportunus, a, um 1
opportuna 1
opprimo,ere, pressi, pressum 2
oppressurum 1
opprimitur 1
oppugnatio, onis n.f. 1
oppugnatione 1
ops, opis, pl. opes, um 1
oratio, onis n.f. 2
oratio 2
orator, oris n.m. 1
oratores 1
ordo, ordinis 2
ordine 2
oriundus, a, um adj. 1
oriundi 1
ornatus, us n.m 1
ornatum 1
orno, as, are 1
ornatum 1
orior, iri, ortus sum 1
orta 1
oro, as, are 3
orantis 1
orasset 1
oro 1
P. = Publius 2
palmatus, a, um adj. 1
palmata 1
pariter adv. 2
paro, as, are 2
parari 1
paratis 1
pars, partis n.f. 1
pars 1
partim adv. 2
parum adv. 1
patefacio, is, ere 1
patefactae 1
pater, tris n. m. 6
patres 2
patribus 2
patrem 1
patris 1
patera, ae n.f. 1
patera 1
pateo, es, ere 1
pateret 1
paternus, a, um adj. 1
paternum 1
patria, ae 1
patriae 1
patrius, a, um 1
patrium 1
pauci, ae, a 1
paucos 1
paulo adv. 1
pauor, oris n.m. 1
pauore 1
pecco, are 1
peccasse 1
pecunia, ae n.f. 1
pecuniae 1
pedes, itis n.m. 1
peditibus 1
pario, ere, peperi, partum 1
peperit 1
pax, pacis n.f 9
pacem 5
pacis 2
pax 2
pello, ere, pepuli, pulsum 2
pepulerat 1
pepulit 1
penates, ium n.m 2
penates 2
per prép. 4
peragro, are 1
peragratam 1
percello, ere, culi, culsum 2
perculsa 1
perculsi 1
perdo, ere, perdidi, perditum 1
perdito 1
perduco, ere, duxi, ductum 1
perductus 1
perfuga, ae n.m 2
perfugas 2
perfundo, ere, fudi, fusum 1
perfusi 1
periculum, i n.n. 2
periculi 1
periculo 1
permunio, ire, iui, itum 1
permunit 1
pernicies, ei f. 1
perniciem 1
pertraho, ere, traxi, tractum 1
pertrahitur 1
peruenio, ire, ueni, uentum 1
peruenerunt 1
pestis, is n.f. 2
pestem 2
peto, is, ere, peti(u)i, petitum 10
petendam 3
petere 3
petebant 1
petebatur 1
petisset 1
petitam 1
phaleratus, a, um adj. 1
phaleratos 1
pingo, ere, pinxi, pictum 1
picta 1
placeo, ere, ui, itum 2
placeat 1
placuerit 1
plurimum adv. 1
plus adv. 2
poculum, i n.n. 2
poculo 1
poculum 1
Poenus, a, um adj. 3
Poeni 1
Poenorum 1
Poenum 1
*pondus, i n.m. 1
pondo 1
popularis, is, e adj. 1
populares 1
populus, i n. m 9
populi 3
populum 3
populique 1
populo 1
populus 1
porro adv. 1
porta, ae n.f. 2
portae 1
portas 1
postea adv. 1
possum, potes, posse, potui 9
posset 3
posse 1
possint 1
possis 1
poterant 1
poterat 1
potes 1
potuit 1
post 3
prép. + acc. 2
adv. 1
*posterus, a, um adj. 3
postero 2
postremum 1
potentia, ae n.f. 1
potentiae 1
potens, entis adj. 1
potentissimi 1
potestas, atis n.f. 5
potestate 2
potestatem 2
potestas 1
potior, iri, potitus sum 1
potiundae 1
praebeo, ere, bui, bitum 2
praeberi 1
praebiturus 1
praecedo, ere, cessi, cessum 2
praecedebat 1
praecedere 1
praeceps, ipitis adj. 3
praeceps 2
praecipitem 1
praeda, ae 1
praeda 1
praegredior, gredi, gressus sum 1
praegressus 1
praesens, entis adj. 4
praesens 2
praesenti 2
praesentia, ae n.f. 1
praesentia 1
praesidium, ii n.n. 2
praesidiis 1
praesidio 1
praesto, as, are, stiti, statum 4
praestare 2
praestaret 1
praestaturum fuisse 1
praeter prép. 1
praetor, oris, n. 3
praetor 3
praetorium, ii n.n. 4
praetorio 2
praetorium 2
precor, ari 1
precor 1
prex, precis n.f. 2
preces 1
precibus 1
primo adv. 1
primores, um n. m 1
primoribus 1
primum adv. 1
primus, a, um adj. 2
primam 1
primum 1
princeps, cipis n.m. 2
principes 2
principium, ii n.n. 2
principio 1
principium 1
pristinus, a, um adj 1
pristina 1
priuatus, a, um adj. 1
priuata 1
priuatim adv. 1
pro prép. 1
procumbo, is, ere, cubui, cubitum 1
procubuerunt 1
proelium, ii : n.n. 2
proelio 2
proficiscor, i, profectus sum 1
profecti sunt 1
prolabor, i, prolapsus sum 1
prolapsus est 1
promo, is, ere, prompsi, promptum 1
promendo 1
promitto, is, ere, misi, missum 1
promisisse 1
promissum, i n.n. 1
promissi 1
prope adv. 4
propinquus, a, um adj. 2
propinquam 1
propius 1
propter prép. 1
prospere adv. 2
prosperus, a, um adj. 2
prospera 1
prospero 1
prouincia, ae n.f. 1
prouincia 1
prout conj. 1
prudens, entis, adj. 1
prudentiorem 1
publicus, a, um adj 1
publica 1
publice adv. 1
pudor, oris n.m. 1
pudore 1
pulcher, ra, rum adj. 1
pulchrius 1
pello, is, ere, pepuli, pulsum 1
pulsum 1
purgo, are 1
purgantium 1
purpureus, a, um adj. 1
purpurea 1
quadriduum, i n.n. 1
quadriduum 1
quaero, is, ere, quaesiui, quaesitum 3
quaerentium 1
quaererent 1
quaereret 1
quaeso v. déf.. 1
qualis, is, e rel. 1
qualem 1
quam conj 16
conj. comp 14
(aliud)..quam 1
ante..quam 1
quantum adv. rel. 3
quantum 2
(tantum)..quantum 1
quantus, a, um rel. 1
quantam 1
-que part. conj. 36
quemadmodum adv. 1
qui, quae, quod pr./adj. rel 42
qui 9
quae 9
quod 7
quo 5
qua 3
quibus 4
cuius 2
quam 1
quas 1
quos 1
quia conj. 1
quicumque, quae-, quod- rel. 1
quodcumque 1
quidem adv. 4
quin conj. 1
quingenti, ae, a num. 1
quingenta 1
quinque num. 3
quinqueremis, is n.f. 1
quinqueremibus 1
quinus, a, um num. distrib. 1
quinum 1
quippe adv. 1

quis, quae, quid
interr.

5
quid 3
quae 2
quis, quae, quid indéf. = aliquis 4
cui (ne - ) 2
quid (ne -) 2
quisquam, quaequam, quicquam, indéf. 2
cuiusquam 1
quicquam 1
quisque, quaeque, indéf. 2
quisque 1
quoque 1
quisquis, quicquid, rel. 2
quicquid 2
quo conj + subj 1
quod conj. 6
quoniam conj. 1
quoque adv. 4
rapio, ere, rapui, raptum 2
raptae 1
rapto 1
recipero, are = recupero, are 1
reciperatum 1
recipio, ere, cepi, ceptum 1
recipit 1
recordatio, onis n.f. 1
recordatio 1
recte adv. 1
recuso, are 1
recusandas 1
reddo, ere, didi, ditum 1
redderentur 1
redigo, ere, egi, actum 1
redegerit 1
refero, fers, ferre, retuli, relatum 1
refert 1
rego, ere, rexi, rectum 1
regendum 1
regia,ae : n.f. 4
regiam 3
regiae 1
regio, onis n.f. 1
regione 1
regius, a, um adj. 4
regiam 1
regiis 1
regio 1
regium 1
regno, are 1
regnaturus esset 1
regnum, i n.n. 6
regnum 4
regni 1
regno 1
reicio, ere = reiicio, ere, ieci, iectum 1
reiceret 1
relinquo, ere, reliqui, relictum 2
relicta 1
relinqueret 1
remitto, ere, misi, missum 1
remitterent 1
remoueo, ere, moui, motum 1
remotis 1
reor, eri, ratus sum 1
rata 1
repente adv. 1
repentinus, a, um adj. 1
repentino 1
reporto, are 1
reportaturum esse 1
repono, ere, posui, positum 1
reposuerant 1
reputo, are 2
reputare 2
res, ei n.f. 6
res 2
re 1
rebus 1
rem 1
rerum 1
respondeo, ere, spondi, sponsum 1
responsum 1
restituo, ere, ui, utum 2
restituant 1
restituendo 1
retineo, ere, tinui, tentum 1
retinendum 1
rex, regis 20
regem 9
regi 3
rege 2
regis 2
regum 2
rex 2
ritus, us n.m. 1
ritu 1
Roma, ae f. 6
Romam 5
Romae 1
Romanus, a, um 17
Romani 4
Romanum 4
Romano 2
Romanorum 2
Romanus 2
Romana 1
Romanam 1
Romanos 1
rostrum, i n.n. 1
rostra 1
rubor, oris n.m. 1
rubor 1
rursus adv. 1
sacer, ra, rum adj. 1
sacras 1
sacrum, i n.n. 1
sacrum 1
sagula, ae n.f. 1
sagula 1
saluto, are 1
salutandi 1
sanctus, a, um adj. 1
sanctius 1
satis adv. 1
scio, ire, sci(u)i, scitum 1
sciant 1
Scipio, onis 16
Scipionem 6
Scipio 5
Scipioni 3
Scipionis 2
scipio, onis n. m. 1
scipione 1
se, sui, sibi, se 21
se 12
sibi 9
secum 2
sese 1
secretum, i n.n. 1
secretum 1
secundus, a, um adj. 2
secundam 1
secundis 1
sed conj. 12
sella, ae n.. 1
sella 1
senatus, us n.m. 7
senatum 3
senatus 2
senatu 1
senatui 1
senior, oris n. m. 1
seniorum 1
sequor, i, secutus sum 1
sequebatur 1
sermo, onis n.m. 1
sermonibus 1
seruio, ire, i(u)i, itum 1
seruire 1
seruus, i n.m. 1
seruis 1
si conj. 12
sic adv. 1
sicut adv. 1
significo, are 1
significarent 1
signum, i n.n. 1
signo 1
silua, ae n.f. 1
siluis 1
simul adv. 2
sine prép. 1
singuli, ae, a num. distrib. 4
singula 1
singulis 1
singulorum 1
singulos 1
sino, ere, siui, situm 3
sinas 1
sinat 1
sineret 1
sisto, ere, steti (stiti), statum 1
sistere 1
societas, atis n.f. 1
societatem 1
socius, ii n.m. 1
socium 1
solatium, ii = solacium, ii n.n. 1
solatii 1
solor, ari 1
solatur 1
soleo, ere, solitus, sum 1
solet 1
solum adv. 3
Sophoniba, ae n. f. 4
Sophoniba 2
Sophonibam 2
spatium, ii : n.n. 1
spatium 1
species, ei : n.f. 1
speciem 1
spectaculum, i n.n. 3
spectaculum 3
spes, spei n.f. 6
spe 2
spem 2
spei 1
spes 1
statuo, ere, tui, tutum 1
statuas 1
stimulus, i n.m. 1
stimulis 1
stipendium, ii n.n. 1
stipendium 1
strenue adv. 1
stulte adv. 1
stultius 1
suadeo, ere, suasi, suasum 1
suadendo 1
sub prép. 1
subsequor, i, secutus sum 1
subsequi 1
suffundo, ere, fudi, fusum 1
suffusus 1
sum, esse, fui 71
est 13
est (aux.) 6
esse 10
esse (aux.) 1
esset 8
esset (aux.) 2
erat 5
erat (aux.) 1
fuit 4
essent 2
essent (aux.) 1
fuisse (aux.) 2
fuisse 1
futurum 3
sunt (aux.) 3
foret 1
foret (aux.) 1
erant 1
fuerat (aux.) 1
fuerim (aux.) 1
fuerit 1
fuimus 1
fuissem 1
fuisset (aux.) 1
futurae 1
sim (aux.) 1
sint 1
sit 1
sit (aux.) 1
summa, ae n.f. 1
summam 1
supellex, ectilis n.f. 1
supellectilem 1
superbus, a, um adj. 1
superbum 1
superuenio, ire, ueni, uentum 2
superuenerunt 1
superuenit 1
supplex, icis adj. 2
supplicem 1
supplici 1
supplicatio, onis n.f. 1
supplicatio 1
suscipio, ere, cepi, ceptum 1
suscipere 1
suspiritus, us n.m. 1
suspiritu 1
suus, a, um 14
suam 3
suae 2
sui 2
suo 2
suum 2
sua 1
suis 1
suus 1
Syphax, acis 21
Syphace 8
Syphacis 6
Syphacem 4
Syphax 2
Syphaci 1
tabernaculum, i 3
tabernaculum 2
tabernacula 1
tacitus, a, um adj. 1
tacitum 1
talentum, i n.n. 1
talentum 1
tam adv. 4
tamen adv. 4
tantum adv. 2
tantummodo adv. 1
tantus, a, um 2
tantas 1
tanto 1
tego, ere, texi, tectum 1
tegeretur 1
temerarius, a, um adj. 1
temerarium 1
temere adv. 1
temeritas, atis n.f. 3
temeritate 2
temeritatem 1
temperantia, ae n.f 2
temperantia 2
tempus, oris n.n; 3
temporis 2
tempore 1
teneo, ere, tenui, tentum 1
tenebantur 1
terra, ae n.f. 1
terris 1
timeo, ere, ui 1
timendum 1
toga, ae n.f. 1
toga 1
tollo, ere, sustuli, sublatum 2
sublato 1
sublatum 1
tot adj. indécl. 1
totus, a, um indéf. 2
tota 1
totum 1
trado, ere, didi, ditum 3
tradant 1
traderetur 1
traditurum 1
traicio, ere = traiicio, ere, ieci, iectum 1
traiceret 1
transfero, fers, ferre, tuli, latum 1
transferentium 1
transeo, ire, i(u)i, itum 1
transisse 1
trecenti, ae, a num. 1
trecenta 1
trepidus, a, um adj. 1
trepida 1
trepidatio, onis n.f. 1
trepidationis 1
tribuo, ere, tribui, tributum 1
tribuerint 1
tribunal, alis n.n. 1
tribunal 1
triduum, i n.n 1
triduum 1
triginta num. indécl. 1
tristis, e adj. 1
tristiorem 1
triticum, i n.n. 1
tritici 1
triumpho, are 1
triumphantibus 1
triumphus, i n.m. 1
triumphi 1
triumpho 1
tu, te, tui, tibi, te pr. 7
te 5
tibi 2
tecum 1
tum adv. 8
tunica, ae n.f. 2
tunica 1
tunicis 1
turma, ae n.f. 1
turmis 1
tuus, a, um
poss.
4
tua 2
tuas 2
Tynes, is n.m. acc. Tyneta 1
Tyneta 1
uado, ere 1
uadit 1
ualeo, ere, ui, itum 1
ualuit 1
uanus, a, um adj. 1
uano 1
ubi conj. 2
uelut adv. 2
uenenum, i :n.n. 2
uenenum 2
uenia, ae n.f. 2
ueniam 2
uenio, is, ire, i, uentum 8
uenisse 2
uenerit 1
ueniat 1
uenire 1
uenirent 1
uenisset 1
uenit 1
uenus, eris n.f. 1
uenerem 1
uerbum, i n.n. 1
uerbis 1
uero adv. 1
uestibulum, i n.n. 1
uestibulum 1
uestimentum, i n.n. 1
uestimenta 1
uictor, oris n.m. 5
uictorem 2
uictor 1
uictore 1
uictoris 1
uictoria, ae n.f. 6
uictoriam 4
uictoria 2
uictrix, icis n.f. 1
uictricem 1
uiginti num.indécl. 1
uinco, is, ere, uici, uictum 5
uictus 2
uictis 1
uicto 1
uince 1
uideo, ere, uidi, uisum 4
uideat 1
uideremus 1
uides 1
uidisset 1
uideor, eri, uisus sum 4
uidebantur 1
uideri 1
uisum esset 1
uisus sim 1
uincio, is, ire, uinxi, uinctum 3
uinctus 2
uincto 1
uindico, are. 1
uindices 1
uir, uiri n.m. 4
uir 2
uiri 2
uirtus, utis n.f. 3
uirtus 2
uirtutes 1
uis n.f. 2
uita, ae n.f. 2
uita 1
uitae 1
uitium, ii : n.n. 1
uitio 1
uiuo, ere, uixi, uictum 1
uiuentis 1
uiuus, a, um adj. 2
uiua 1
uiuus 1
ultra adv. 1
ultro adv. 1
undique adv. 1
unus, a, um num. 4
uno 2
unum 2
uoco, are 1
uocat 1
uolo, is, uelle, uolui 3
uelim 1
uellet 1
uoluisset 1
uocem 1
uoltus, us = uultus, us n.m. 1
uoltu 1
uoluptas, atis n.f. 1
uoluptatibus 1
uoluto, are 1
uolutanti 1
uox, uocis n.f. 1
urbs, urbis n.f. 2
urbe 1
urbes 1
ut conj. 16
uti = ut conj. 1
uterque, ra-, rum- indéf. 1
utraque 1
utrimque adv. 1
uter, ra, rum pr. interr. 1
utrius 1
uxor, oris n.f. 4
uxor 2
uxori 2


contact Contact - Qui sommes-nous ? - Album de presse - Aider WebLettres - S'abonner au bulletin - Faire un lien - WebLettres sur Twitter


© WebLettres 2002-2017