banniere

WebLettres classiques

Tite Live, Livre XXX

Mots n'ayant qu'une seule occurrence dans le texte
(formes regroupées par lemmes)

Plus de 8 occurrences       de 7 à 4 occurrences      de 3 à 2 occurrences

Fréquences décroissantes
(mots)
Formes Nombre d'attestations
abduco, ere, duxi, ductum 1
abductum 1
absens, entis adj. 1
absente 1
abstineo, ere, tinui, tentum 1
abstineant 1
accessio, onis : n.f. 1
accessio 1
accio, ere, i(u)i, itum 1
accitum 1
adduco, ere, duxi, ductum 1
adduci 1
adeo adv. 1
adfligo, ere, flixi, flictum 1
adflicto 1
adiicio, ere, ieci, iectum 1
adiecisse 1
adimo, ere, emi, emptum 1
adimant 1
adiuuo, are, i, iutum 1
adiuuante 1
adpeto, ere, peti(u)i, petitum 1
adpetendus 1
adsentior, iri, adsensus sum 1
adsentiente 1
aduersus, a, um adj. 1
aduersis 1
adulor, ari, atus sum 1
adulantium 1
adulatio, onis n.f. 1
adulationi 1
aduoluo, ere, uolui, uolutum 1
aduoluta 1
aeditus, i : n.m. 1
aeditui 1
aeger, ra, rum adj. 1
aeger 1
Aelius, ii : n. m. 1
Aelius 1
aemulus, i n.m. 1
aemulum 1
aeque adv. 1
aes, aeris n.n. 1
aeris 1
ager, ri n.m. 1
ager 1
agmen, inis n.n. 1
agmine 1
aio, ait v. déf. 1
ait 1
Alba, ae n.f.  
Albam 1
alienigena, ae n.m. 1
alienigenae 1
aliquis, qua, quid indéf. 1
aliqua 1
aliquantum adv. 1
amo, are 1
amatam 1
ambo, ae, o 1
ambo 1
amicus, i n.m. 1
amicum 1
amitto, ere, misi, missum 1
amisso 1
amplector, i, plexus sum 1
amplectens 1
aperio, ire, aperrui, apertum 1
aperirent 1
arbiter, ri, n.m. 1
arbitris 1
argentum, i n.n. 1
argenti 1
armatus, a, um 1
armatis 1
armati, orum n. 1
armatorum 1
atqui adv. 1
attingo, ere, tigi, attactum 1
attingere 1
auctor, oris n.m. 1
auctore 1
auspicium, ii n.n. 1
auspiciis 1
benignus, a, um adj. 1
benigno 1
bis adv. 1
blanditia, ae n.f. 1
blanditias 1
breuis, e adj. 1
breui 1
caedes, is n.f. 1
caedes 1
caput, itis n.n. 1
caput 1
castigo, are 1
castigat 1
casus, us n.m. 1
casus 1
caueo, ere, caui, cautum 1
caue 1
causa, ae n.f. 1
causa 1
cerno, ere, creui, certum 1
cernens 1
certamen, inis n.n.  
certamine 1
certo, as, are  
certatum fuerat 1
certe adv. 1
cesso, are  
cessandum 1
circa prép. 1
circumeo, ire, i(u)i, itum 1
circumeundi 1
circumfundo, ere, fudi, fusum 1
circumfusis 1
Cirtensis, e adj. 1
Cirtensium 1
cito, are 1
citato 1
ciuitas, atis n.f. 1
ciuitati 1
clamor, oris n.m. 1
clamoribus 1
classis, is n.f. 1
classis 1
clauus, i n.m 1
clauo 1
commemoro, are 1
commemoraui 1
committo, ere, misi, missum 1
commisisse 1
comploratio, onis 1
comploratio 1
comprobo, are 1
comprobare 1
conor, ari, atus sum 1
conatus sit 1
conficio, ere, feci, fectum 1
conficeret 1
confirmo, are 1
confirmaret 1
conflagro, are 1
conflagrasse 1
confusus, a, um adj. 1
confusus 1
conloquium, ii n.n. = colloquium, ii 1
conloquium 1
conquiesco, ere, quieui, quietum 1
conquiesse 1
consensus, us n.m. 1
consensu 1
conspectus, us m. 1
conspectum 1
conspicio, is, ere 1
conspexisset 1
constans, antis adj. 1
constantiorem 1
consul, ulis n.m. 1
consuli 1
consulto, are 1
consultandum 1
consumo, ere, sumpsi, sumptum 1
consumpsisset 1
continentia, ae 1
continentia 1
contineo, ere, tinui, tentum 1
continere 1
cor, cordis n.n.  
cordi 1
corrumpo, ere, rupi, ruptum 1
corrumpas 1
creber, bra, brum adj. 1
crebro 1
crimen, inis n.n. 1
criminibus 1
crudelis, e adj. 1
crudele 1
cura, ae n.f. 1
cura 1
curulis, e adj. 1
curuli 1
debeo, ere, bui, bitum 1
debuerit 1
decedo, ere, cessi, cessum 1
decedant 1
decoro, are 1
decorasset 1
decretum, i n. 1
decreto 1
decus, oris n.n 1
decus 1
deduco, ere, duxi, ductum 1
deducant 1
deformo, are 1
deformes 1
dein adv. 1
delenimentum, i n.n. 1
delenimentis 1
demum adv. 1
denique adv. 1
desero, ere, serui, sertum 1
deserta (sunt -) 1
detraho, ere, traxi, tractum 1
detractam 1
deuinco, ere, uici, uictum 1
deuictum 1
dignus, a, um adj. 1
dignum 1
dimidium, ii n.n. 1
dimidium 1
dissimulo, are 1
dissimulauit 1
dominus, i n.m. 1
dominum 1
domo, are, domui, domitum 1
domuit 1
duplex, ici adj. 1
duplex 1
eburneus, a, um adj 1
eburneo 1
edo, is, ere, edidi, editum 1
edito 1
edico, ere, dixi, dictum 1
edixit 1
eiicio, ere, eieci, eiectum 1
eiecisse 1
emitto, ere, misi, missum  
emissi 1
enim conj. 1
equitatus, us m. 1
equitatu 1
erigo, ere, erexi, erectum 1
erectus 1
erubesco, ere, rubui 1
erubescere 1
euentus, us n.m. 1
euentu 1
euerto, is, ere 1
euersae 1
euoco, are 1
euocari 1
exaudio, ire, i(u)i, itum 1
exaudiri 1
excipio, ere, cepi, ceptum 1
excepisset 1
existimo, are 1
existimo 1
expedio, ire, i(u)i, itum 1
expedire 1
experior, iri, expertus sum 1
experiri 1
exposco, ere, poposci, poscitum 1
exposceret 1
expono, is, ere, posui, positum 1
exposuit 1
exspecto, are 1
exspectato 1
facile adv. 1
fateor, eri, fassus sum 1
fatebatur 1
fautor, oris n.m. 1
fautores 1
fax, facis n.f. 1
facibus 1
felicitas, atis n.f. 1
felicitas 1
fera, ae n.f. 1
ferarum 1
ferociter adv. 1
ferocius 1
ferox, ocis adj 1
ferox 1
festinatio, onis 1
festinatio 1
fibula, ae n.f. 1
fibulis 1
fidus, a, um 1
fidum 1
fio, fieri, factus sum 1
fieret 1
finio, ire, iui, itum 1
finire 1
florens, entis adj 1
florentissima 1
fortiter adv. 1
freno, are 1
frenauit 1
frequens, entis adj. 1
frequenti 1
funus, eris n.n. 1
funere 1
furor, oris n.m. 1
furoris 1
fundo, ere, fudi, fusum 1
fusos 1
Gallia, ae n.f. 1
Gallia 1
genialis, e adj. 1
geniali 1
gigno, is, ere 1
geniti 1
genus, eris, n. 1
genus 1
glorior, aris, ari 1
gloriatus fuerim 1
grates n.f. pl. 1
grates (agere) 1
gratulor, ari 1
gratulati sunt 1
gratulatio, onis n.f. 1
gratulationem 1
grex, gregis n.f. 1
grex 1
habitus, us n.m. 1
habitu 1
haurio, ere, hausi, haustum 1
hausit 1
hinc adv. 1
hordeum, i n.n. 1
hordei 1
hospes, itis m. 1
hospitem 1
hostia, ae n.f. 1
hostiis 1
hostilis, e adj. 1
hostili 1
hice, haece, hoce dém. 1
huiusce 1
humilis, e adj. 1
humili 1
ico ou icio, ere, ici, ictum 1
icto 1
ignarus, a, um adj. 1
ignaros 1
immodicus, a, um adj. 1
immodicam 1
immortalis, e adj. 1
immortalibus 1
impauide adv. 1
imperium, ii n.n. 1
imperium 1
impetrabilis, e adj 1
impetrabilior 1
impetus, us n.m. 1
impetu 1
improbo, are 1
improbare 1
impudens, entis adj. 1
impudens 1
incautus, a, um adj. 1
incautiorem 1
incertus, a, um adj. 1
incerta 1
incoho, are 1
incohauerat 1
incolumis, e adj. 1
incolumi 1
incolo, ere, ui 1
incolunt 1
indignus, a, um 1
indignus 1
induo, ere, dui, dutum 1
induerit 1
ingratus, a, um adj. 1
ingratum 1
inimicus, a, um adj. 1
inimicissimi 1
initium, ii n.n. 1
initium 1
insisto, ere, stiti 1
institit 1
insula, ae n. f 1
insulis 1
integer, ra, rum 1
integri 1
intemperanter adv. 1
intemperantius 1
interuallum, i n.n.  
interuallo 1
intro, are 1
intranti 1
introduco, ere, duxi, ductum 1
introduxit 1
intueor, eri, tuitus sum 1
intuentem 1
infero, fers, ferre, intuli, illatum 1
intulisset 1
inuenio, ire, ueni, uentum 1
inuenio 1
inuiso, ere, i, uisum 1
inuisere 1
iterum adv. 1
iter, itineris n.n. 1
itineribus 1
iudicium, ii 1
iudicium 1
iuste adv. 1
iuuenta, ae n.f. 1
iuuenta 1
lacrima, ae n.f. 1
lacrimae 1
laetus, a, um adj. 1
laetum 1
latebra, ae n.f. 1
latebris 1
latus, a, um adj 1
lato 1
laudo, are 1
laudare 1
lautia, orum n.n. 1
lautia 1
lectus, i  n.m. 1
lecto 1
leniter adv. 1
lex, legis n. f 1
leges 1
liber, era, erum adj. 1
liberae 1
libido, inis n.f. 1
libidinum 1
licet, ere, licuit, licitum 1
licet 1
limen, inis n.n 1
limine 1
locus, i n.m. pl. n. loca 1
loca 1
loquor, i, locutus sum 1
locuta est 1
longus, a, um adj. 1
longas 1
lorica, ae n.f. 1
loricis 1
luo, ere, lui, luiturus 1
luerit 1
macto, are 1
mactandis 1
magnificus, a, um adj. 1
magnificentius 1
magnitudo, inis 1
magnitudini 1
matrimonium, ii n.n. 1
matrimonio 1
matrona, ae n.f &
matronam 1
medius, a, um adj. 1
medio 1
mediocris, e adj. 1
mediocri 1
melior, ius adj. comp. de bonus, a, um 1
melioribus 1
melius adv. 1
memini, , isse 1
memini 1
memor, oris adj. 1
memor 1
meritum, i : n.n. 1
meritorum 1
miles, itis n.m. 1
militibus 1
minae, arum 1
minis 1
minister, ri n.m. 1
minister 1
minor, oris adj comp. de paruus, a, um 1
minor 1
misericordia, ae n.f. 1
misericordiam 1
miseria, ae n.f. 1
miseriis 1
misceo, ere, miscui, mixtum 1
mixtum 1
modicus, a, um adj. 1
modicis 1
modius, ii : n.m. 1
modium 1
modus, i n. 1
modo 1
molestus, a, um adj. 1
molestum 1
mollio, ire, i(u)i, itum 1
mollitus 1
mora, ae n.f. 1
moram 1
morior, mori 1
morituram fuisse 1
motus, us : m. 1
motu 1
moueo, ere, moui, motum 1
mouit 1
multo adv. 1
munimentum, i n.n. 1
munimenta 1
mutuor, ari 1
mutuatur 1
nam conj. 1
nauo, are 1
nauata erat 1
nauis, is n.f. 1
naues 1
nauigo, are 1
nauigauerit 1
ne adv (=non) 1
-ne part. interr. 1
necesse n. indécl. 1
nex, necis n.f. 1
necis 1
nefarius, a, um adj. 1
nefaria 1
nisi conj. 1
nobilis, e adj. 1
nobilium 1
noster, ra, rum poss. 1
nostrae 1
nuntius, ii n.m. 1
nuntium 1
obequito, are 1
obequitat 1
obligo, are 1
obligandae 1
oboedienter adv. 1
oborior, iri, ortus sum 1
obortae 1
obstringo, ere, strinxi, strictum 1
obstrictae 1
obtestor, ari 1
obtestor 1
occido, ere, cidi, cisum 1
occisa 1
occupo, are 1
occupandam 1
occurro, ere, curri, cursum 1
occurrit 1
odium, ii : n.n. 1
odio 1
omen, inis n.n. 1
ominibus 1
ops, opis, pl. opes, um 1
opes 1
oportet v. imp. 1
oporteret 1
oppidum, i n.n. 1
oppida 1
opportunus, a, um 1
opportuna 1
oppugnatio, onis n.f. 1
oppugnatione 1
orator, oris n.m. 1
oratores 1
oriundus, a, um adj. 1
oriundi 1
ornatus, us n.m 1
ornatum 1
orno, as, are 1
ornatum 1
orior, iri, ortus sum 1
orta 1
palmatus, a, um adj. 1
palmata 1
pars, partis n.f. 1
pars 1
parum adv. 1
patefacio, is, ere 1
patefactae 1
patera, ae n.f. 1
patera 1
pateo, es, ere 1
pateret 1
paternus, a, um adj. 1
paternum 1
patria, ae 1
patriae 1
patrius, a, um 1
patrium 1
pauci, ae, a 1
paucos 1
paulo adv. 1
pauor, oris n.m. 1
pauore 1
pecco, are 1
peccasse 1
pecunia, ae n.f. 1
pecuniae 1
pedes, itis n.m. 1
peditibus 1
pario, ere, peperi, partum 1
peperit 1
peragro, are 1
peragratam 1
perdo, ere, perdidi, perditum 1
perdito 1
perduco, ere, duxi, ductum 1
perductus 1
perfundo, ere, fudi, fusum 1
perfusi 1
permunio, ire, iui, itum 1
permunit 1
pernicies, ei f. 1
perniciem 1
pertraho, ere, traxi, tractum 1
pertrahitur 1
peruenio, ire, ueni, uentum 1
peruenerunt 1
phaleratus, a, um adj. 1
phaleratos 1
pingo, ere, pinxi, pictum 1
picta 1
plurimum adv. 1
*pondus, i n.m. 1
pondo 1
popularis, is, e adj. 1
populares 1
porro adv. 1
postea adv. 1
potentia, ae n.f. 1
potentiae 1
potens, entis adj. 1
potentissimi 1
potior, iri, potitus sum 1
potiundae 1
praeda, ae 1
praeda 1
praegredior, gredi, gressus sum 1
praegressus 1
praesentia, ae n.f. 1
praesentia 1
praeter prép. 1
precor, ari 1
precor 1
primo adv. 1
primores, um n. m 1
primoribus 1
primum adv. 1
pristinus, a, um adj 1
pristina 1
priuatus, a, um adj. 1
priuata 1
priuatim adv. 1
pro prép. 1
procumbo, is, ere, cubui, cubitum 1
procubuerunt 1
proficiscor, i, profectus sum 1
profecti sunt 1
prolabor, i, prolapsus sum 1
prolapsus est 1
promo, is, ere, prompsi, promptum 1
promendo 1
promitto, is, ere, misi, missum 1
promisisse 1
promissum, i n.n. 1
promissi 1
propter prép. 1
prouincia, ae n.f. 1
prouincia 1
prout conj. 1
prudens, entis, adj. 1
prudentiorem 1
publicus, a, um adj 1
publica 1
publice adv. 1
pudor, oris n.m. 1
pudore 1
pulcher, ra, rum adj. 1
pulchrius 1
pello, is, ere, pepuli, pulsum 1
pulsum 1
purgo, are 1
purgantium 1
purpureus, a, um adj. 1
purpurea 1
quadriduum, i n.n. 1
quadriduum 1
quaeso v. déf.. 1
qualis, is, e rel. 1
qualem 1
quantus, a, um rel. 1
quantam 1
quemadmodum adv. 1
quia conj. 1
quin conj. 1
quingenti, ae, a num. 1
quingenta 1
quinqueremis, is n.f. 1
quinqueremibus 1
quinus, a, um num. distrib. 1
quinum 1
quippe adv. 1
quo conj + subj 1
quicumque, quae-, quod- rel. 1
quodcumque 1
quoniam conj. 1
reor, eri, ratus sum 1
rata 1
recipero, are = recupero, are 1
reciperatum 1
recipio, ere, cepi, ceptum 1
recipit 1
recordatio, onis n.f. 1
recordatio 1
recte adv. 1
recuso, are 1
recusandas 1
reddo, ere, didi, ditum 1
redderentur 1
redigo, ere, egi, actum 1
redegerit 1
refero, fers, ferre, retuli, relatum 1
refert 1
rego, ere, rexi, rectum 1
regendum 1
regio, onis n.f. 1
regione 1
regno, are 1
regnaturus esset 1
reicio, ere = reiicio, ere, ieci, iectum 1
reiceret 1
remitto, ere, misi, missum 1
remitterent 1
remoueo, ere, moui, motum 1
remotis 1
repente adv. 1
repentinus, a, um adj. 1
repentino 1
reporto, are 1
reportaturum esse 1
repono, ere, posui, positum 1
reposuerant 1
respondeo, ere, spondi, sponsum 1
responsum 1
retineo, ere, tinui, tentum 1
retinendum 1
ritus, us n.m. 1
ritu 1
rostrum, i n.n. 1
rostra 1
rubor, oris n.m. 1
rubor 1
rursus adv. 1
sacer, ra, rum adj. 1
sacras 1
sacrum, i n.n. 1
sacrum 1
sagula, ae n.f. 1
sagula 1
saluto, are 1
salutandi 1
sanctus, a, um adj. 1
sanctius 1
satis adv. 1
scio, ire, sci(u)i, scitum 1
sciant 1
scipio, onis n. m. 1
scipione 1
secretum, i n.n. 1
secretum 1
sella, ae n.. 1
sella 1
senior, oris n. m. 1
seniorum 1
sequor, i, secutus sum 1
sequebatur 1
sermo, onis n.m. 1
sermonibus 1
seruio, ire, i(u)i, itum 1
seruire 1
seruus, i n.m. 1
seruis 1
sic adv. 1
sicut adv. 1
significo, are 1
significarent 1
signum, i n.n. 1
signo 1
silua, ae n.f. 1
siluis 1
sine prép. 1
sisto, ere, steti (stiti), statum 1
sistere 1
societas, atis n.f. 1
societatem 1
socius, ii n.m. 1
socium 1
solatium, ii = solacium, ii n.n. 1
solatii 1
solor, ari 1
solatur 1
soleo, ere, solitus, sum 1
solet 1
spatium, ii : n.n. 1
spatium 1
species, ei : n.f. 1
speciem 1
statuo, ere, tui, tutum 1
statuas 1
stimulus, i n.m. 1
stimulis 1
stipendium, ii n.n. 1
stipendium 1
strenue adv. 1
stulte adv. 1
stultius 1
suadeo, ere, suasi, suasum 1
suadendo 1
sub prép. 1
subsequor, i, secutus sum 1
subsequi 1
suffundo, ere, fudi, fusum 1
suffusus 1
summa, ae n.f. 1
summam 1
supellex, ectilis n.f. 1
supellectilem 1
superbus, a, um adj. 1
superbum 1
supplicatio, onis n.f. 1
supplicatio 1
suscipio, ere, cepi, ceptum 1
suscipere 1
suspiritus, us n.m. 1
suspiritu 1
tacitus, a, um adj. 1
tacitum 1
talentum, i n.n. 1
talentum 1
tantummodo adv. 1
tego, ere, texi, tectum 1
tegeretur 1
temerarius, a, um adj. 1
temerarium 1
temere adv. 1
teneo, ere, tenui, tentum 1
tenebantur 1
terra, ae n.f. 1
terris 1
timeo, ere, ui 1
timendum 1
toga, ae n.f. 1
toga 1
tot adj. indécl. 1
traicio, ere = traiicio, ere, ieci, iectum 1
traiceret 1
transfero, fers, ferre, tuli, latum 1
transferentium 1
transeo, ire, i(u)i, itum 1
transisse 1
trecenti, ae, a num. 1
trecenta 1
trepidus, a, um adj. 1
trepida 1
trepidatio, onis n.f. 1
trepidationis 1
tribuo, ere, tribui, tributum 1
tribuerint 1
tribunal, alis n.n. 1
tribunal 1
triduum, i n.n 1
triduum 1
triginta num. indécl. 1
tristis, e adj. 1
tristiorem 1
triticum, i n.n. 1
tritici 1
triumpho, are 1
triumphantibus 1
turma, ae n.f. 1
turmis 1
Tynes, is n.m. acc. Tyneta 1
Tyneta 1
uado, ere 1
uadit 1
ualeo, ere, ui, itum 1
ualuit 1
uanus, a, um adj. 1
uano 1
uenus, eris n.f. 1
uenerem 1
uerbum, i n.n. 1
uerbis 1
uero adv. 1
uestibulum, i n.n. 1
uestibulum 1
uestimentum, i n.n. 1
uestimenta 1
uictrix, icis n.f. 1
uictricem 1
uiginti num.indécl. 1
uindico, are. 1
uindices 1
uitium, ii : n.n. 1
uitio 1
uiuo, ere, uixi, uictum 1
uiuentis 1
ultra adv. 1
ultro adv. 1
undique adv. 1
uoco, are 1
uocat 1
uox, uocis n.f. 1
uocem 1
uoltus, us = uultus, us n.m. 1
uoltu 1
uoluptas, atis n.f. 1
uoluptatibus 1
uoluto, are 1
uolutanti 1
uti = ut conj. 1
uterque, ra-, rum- indéf. 1
utraque 1
utrimque adv. 1
uter, ra, rum pr. interr. 1
utrius 1


contact Contact - Qui sommes-nous ? - Album de presse - Aider WebLettres - S'abonner au bulletin - Faire un lien - WebLettres sur Twitter


© WebLettres 2002-2017