banniere

WebLettres classiques

Tite Live, Livre XXX

Mots apparaissant entre 2 et 3 fois dans le texte
(formes regroupées par lemmes)

Plus de 8 occurrences     de 8 à 4 occurrences     1 seule occurrence

Fréquences décroissantes
(mots)
Formes Nombre d'attestations
alibi adv. 3
amicitia, ae n. f. 3
amicitiam 3
amor, oris, n.m 3
amore 2
amoris 1
amplus, a, um adj. 3
ampliorem 1
amplissimis 1
amplum 1
appello, as, are 3
appellasset 1
appellatum 1
appellauerit 1
audio, is, ire, iui, itum 3
audientes 1
audienti 1
audito 1
Cirta, ae n. f. 3
Cirtam 2
Cirta 1
confero, fers, ferre, contuli, collatum 3
contulerat 2
conlata 1
contio, onis n.f. 3
contione 2
contionem 1
decerno, is, ere, creui, cretum 3
decreta 1
decreta est 1
decreuerunt 1
domus, us n. f. 3
domum 3
dono, as, are 3
donat 2
donati 1
duco, is, ere, duxi, ductum 3
ducat 1
ducentes 1
duxisse 1
eo adv. 3
eo + comp. + quod = adv. 1
eo adv. lieu 1
eo..ut adv. 1
equus, i n.m. 3
equo 2
equos 1
fama, ae n.f. 3
fama 1
famae 1
famam 1
filia, ae n.f. 3
filia 1
filiae 1
filiam 1
fuga, ae n.f. 3
fuga 1
fugae 1
fugam 1
gens, entis n.f. 3
gentis 2
gentes 1
genu, us n.n. 3
genua 2
genibus 1
gero, is, ere, gessi, gestum 3
gessisset 1
gesta 1
gestarum 1
gratia, ae n.f. 3
gratiam 2
gratias 1
impero, as, are 3
imperaret 1
imperatum 1
imperauerit 1
inquit, v. déf. 3
ita adv. 3
itaque conj. 3
iungo, is, ere, iunxi, iunctum 3
iunctam 1
iuncti 1
iungendam 1
mos, moris n.m.. 3
more 2
mos 1
multitudo, inis n.f. 3
multitudo 3
munus, eris n.n. 3
munera 2
munus 1
nihil pr. indéf. 3
nomen, inis n.n 3
nomen 2
nominis 1
Numidia, ae n.f. 3
Numidiae 2
Numidiam 1
nuptiae, arum n.f. 3
nuptiae 1
nuptias 1
nuptiis 1
nuptialis, e adj. 3
nuptiale 2
nuptialibus 1
oro, as, are 3
orantis 1
orasset 1
oro 1
Poenus, a, um adj. 3
Poeni 1
Poenorum 1
Poenum 1
post 3
prép. + acc. 2
adv. 1
*posterus, a, um adj. 3
postero 2
postremum 1
praeceps, ipitis adj. 3
praeceps 2
praecipitem 1
praetor, oris, n. 3
praetor 3
quaero, is, ere, quaesiui, quaesitum 3
quaerentium 1
quaererent 1
quaereret 1
quantum adv. rel. 3
quantum 2
(tantum)..quantum 1
quinque num. 3
sino, ere, siui, situm 3
sinas 1
sinat 1
sineret 1
solum adv. 3
spectaculum, i n.n. 3
spectaculum 3
tabernaculum, i 3
tabernaculum 2
tabernacula 1
temeritas, atis n.f. 3
temeritate 2
temeritatem 1
tempus, oris n.n; 3
temporis 2
tempore 1
trado, ere, didi, ditum 3
tradant 1
traderetur 1
traditurum 1
uincio, is, ire, uinxi, uinctum 3
uinctus 2
uincto 1
uirtus, utis n.f. 3
uirtus 2
uirtutes 1
uolo, is, uelle, uolui 3
uelim 1
uellet 1
uoluisset 1
abnuo, is, ere, i, 2
abnuere 1
abnuisset 1
addo, ere, addidi, additum 2
addebat 1
addit 1
adloquor, i, locutus sum 2
adloquendo 1
adloquitur 1
aduersus prép. 2
aduoco, are 2
aduocari 1
aduocata 1
aedes, is n.f. 2
aedes 2
aetas, atis n.f. 2
aetas 1
aetati 1
alieno, are 2
alienasse 2
auerto, ere, auerti, auersum 2
auerteret 1
auertisse 1
augeo, ere, auxi, auctum 2
auctam 1
augendo 1
aut conj. 2
beneficium, ii n.n. 2
beneficia 1
beneficio 1
bini, ae, a num. distrib. 2
bina 2
bonus, a, um adj. 2
bona 2
C.= Caius 2
celebro, are 2
celebrasset 1
celebratus 1
censeo, ere, censui, censum 2
censuerunt 1
censuissent 1
circumsto, are, steti 2
circumstantibus 1
circumstantium 1
ciuis, is n.m. 2
ciuis 1
ciuium 1
comes, itis n. m. 2
comitibus 2
communis, e adj. 2
commune 1
communem 1
concedo, ere, cessi, cessum 2
concedit 1
concessit 1
condicio, onis n.f. 1
condiciones 1
condicionibus 1
coniunx, ugis = coniux, ugis 2
coniugemque 1
coniunx 1
conlaudo, are
= collaudo
2
conlaudatum 2
consilium, ii n.n. 2
consilium 2
conuenio, ire, ueni, uentum 2
conueniens 1
conuenit 1
corona, ae n.f. 2
corona 2
credo, ere credidi, creditum 2
crede 1
credo 1
de prép. 2
dimitto, ere, misi, missum 2
dimissi 1
dimisso 1
donec conj. 2
donum, i n.n. 2
dona 1
donis 1
dum conj. 2
effundo, ere, fudi, fusum 2
effusa est 1
effusus 1
egregius, a, um adj. 2
egregia 1
egregiis 1
equester, tris, tre adj. 2
equestri 1
equestria 1
escendo,ere, scendi, scensum 2
escendit 2
etiamsi conj. 2
eximius, a, um adj. 2
eximias 1
eximiisque 1
exitus, us n.m. 2
exitum 1
exitus 1
extemplo adv. 2
externus, a, um adj. 2
externi 1
externorum 1
foedus, eris n.n. 2
foedera 1
foederis 1
foedus, a, um adj. 2
foediora 1
foedum 1
forma, ae n. f. 2
forma 2
fugitiuus, i n.m. 2
fugitiuos 2
furia, ae n.f. 2
furiam 2
gaudium, ii n.n. 2
gaudio 1
gaudium 1
gemitus, us n.m. 2
gemitu 2
graviter adv. 2
grauiter 1
grauius 1
Hannibal, is n.m. 2
Hannibal 1
Hannibalem 1
honos, oris n.m. 2
honorem 1
honoribus 1
hospitium, ii n.n. 2
hospitia 1
hospitii 1
inde adv. 2
indutiae, arum n. f. 2
indutias 2
insanio, ire, i(u)i, itum  
insanisse 2
insignis, e adj. 2
insignem 1
insignis 1
inter prép. 2
Italia, ae n.f. 2
Italia 1
Italiam 1
iuuenis, is n.m; 2
iuuenem 1
iuuenis 1
laetitia, ae n.f. 2
laetitia 1
laetitiam 1
laus, laudis, n.f. 2
laudibus 2
libenter adv. 2
maiestas, atis n.f. 2
maiestatem 1
maiestati 1
malo, mauis, malle, malui 2
mallem 1
malo 1
manus, us n.f. 2
manibus 2
meus, a, um poss. 2
meam 1
meo 1
metus, us n.m. 2
metu 2
militaris, e 2
militarem 1
militares 1
minus adv. 2
moenia, ium n.n. 2
moenia 1
moenium 1
mors, mortis n.f. 2
morte 1
mortis 1
multi, ae, a indéf. 2
multa 1
multis 1
nunc adv. 2
opera, ae n.f. 2
opera 1
operam 1
opprimo,ere, pressi, pressum 2
oppressurum 1
opprimitur 1
oratio, onis n.f. 2
oratio 2
ordo, ordinis 2
ordine 2
P. = Publius 2
pariter adv. 2
paro, as, are 2
parari 1
paratis 1
partim adv. 2
penates, ium n.m 2
penates 2
pello, ere, pepuli, pulsum 2
pepulerat 1
pepulit 1
percello, ere, culi, culsum 2
perculsa 1
perculsi 1
perfuga, ae n.m 2
perfugas 2
periculum, i n.n. 2
periculi 1
periculo 1
pestis, is n.f. 2
pestem 2
placeo, ere, ui, itum 2
placeat 1
placuerit 1
plus adv. 2
poculum, i n.n. 2
poculo 1
poculum 1
porta, ae n.f. 2
portae 1
portas 1
praebeo, ere, ui, itum 2
praeberi 1
praebiturus 1
praecedo, ere, cessi, cessum 2
praecedebat 1
praecedere 1
praesidium, ii n.n. 2
praesidiis 1
praesidio 1
prex, precis n.f. 2
preces 1
precibus 1
primus, a, um adj. 2
primam 1
primum 1
princeps, cipis n.m. 2
principes 2
principium, ii n.n. 2
principio 1
principium 1
proelium, ii : n.n. 2
proelio 2
propinquus, a, um adj. 2
propinquam 1
propius 1
prospere adv. 2
prosperus, a, um adj. 2
prospera 1
prospero 1
quisquis, quicquid, rel. 2
quicquid 2
quisquam, quaequam, quicquam, indéf. 2
cuiusquam 1
quicquam 1
quisque, quaeque, indéf. 2
quisque 1
quoque 1
rapio, ere, rapui, raptum 2
raptae 1
rapto 1
relinquo, ere, reliqui, relictum 2
relicta 1
relinqueret 1
reputo, are 2
reputare 2
restituo, ere, ui, utum 2
restituant 1
restituendo 1
secundus, a, um adj. 2
secundam 1
secundis 1
simul adv. 2
superuenio, ire, ueni, uentum 2
superuenerunt 1
superuenit 1
supplex, icis adj. 2
supplicem 1
supplici 1
tantum adv. 2
tantus, a, um 2
tantas 1
tanto 1
temperantia, ae n.f 2
temperantia 2
tollo, ere, sustuli, sublatum 2
sublato 1
sublatum 1
totus, a, um indéf. 2
tota 1
totum 1
triumphus, i n.m. 1
triumphi 1
triumpho 1
tunica, ae n.f. 2
tunica 1
tunicis 1
ubi conj. 2
uelut adv. 2
uenenum, i :n.n. 2
uenenum 2
uenia, ae n.f. 2
ueniam 2
uis n.f. 2
uita, ae n.f. 2
uita 1
uitae 1
uiuus, a, um adj. 2
uiua 1
uiuus 1
urbs, urbis n.f. 2
urbe 1
urbes 1


contact Contact - Qui sommes-nous ? - Album de presse - Aider WebLettres - S'abonner au bulletin - Faire un lien - WebLettres sur Twitter


© WebLettres 2002-2017